Kelan palvelupisteet

Kelan palvelupisteet ja niiden yhteystiedot.


Tärkeimpiä Kelan tarjoamia etuuksia voi hakea netissä. Nettihakemuksen lähettäminen edellyttää verkkopankin tunnuksia*, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Netissä voi hakea kotiin ja perheeseen, opiskeluun ja asevelvollisuuteen, myös työttömyyteen ja toimeentuloon, sekä terveyteen ja kuntoutukseen liittyviä tukia, ja tietenkin eläkeasioihin liittyviä etuuksia. Alla on listattu netin kautta haettavissa olevat etuudet:

Koti ja perhe

Adoptiotuki, elatustuki, erityishoitoraha, isäkuukauden siirtoilmoitus, lapsilisä, lastenhoidon tuet, vanhempainpäivärahat, äitiysavustus sekä yleinen asumistuki.

Opiskelu ja asevelvollisuus

Opintotuki ja sotilasavustus.

Työttömyys

Peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja työttömyysajan ilmoitus, eli lomake TT2.

Perustoimeentulo

16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki, kuntoutusraha, henkilöasiakkaiden matkakorvaus, osasairauspäiväraha, sairauspäiväraha, eläkkeensaajan asumistuki, kansaneläke ja työeläke (joita molempia nimitetään nykyisin vanhuuseläkkeeksi), sekä takuueläke ja edellä mainittuihin muutoksiin liittyvät ilmoitukset.

Muutto pois Suomesta tai Suomeen

Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen.

Muut asiat

Toimeentulotuki, Eurooppalainen sairaanhoitokortti, tilinumerojen muutosilmoitukset sekä ilmoitukset muutoksista yhteystiedoissa.

*) Kelan Asiointipalveluun voi tunnistautua seuraavien pankkien tunnuksilla: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Ålandsbanken, S-Pankki, Aktia, POP Pankki, Säästöpankki ja Oma Säästöpankki (Oma-SP).

Siirry asioimaan

Tärkeimmät paperilomakkeet .pdf-formaatissa

Tärkeimmät Kelan paperihakemukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Suomeksi
Toimeentulotuki
Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset
Toimeentulotuki: kustannusten saate
Työttömyysturva
Sairauspäiväraha
På svenska
Anmälan om lön från arbetsgivare
Sjukdagpenningar
Utkomststöd
Utkomststöd: följebrev för utgifter
Utredning om olycksfall
In English
Social assistance
Unemployment benefits
Social security coverage when moving to Finland
Medical care expenses incurred abroad
Determination of entitlement to med. care of a family member who is resident abroad

Kelan toimistot POI-pisteinä

Kelan toimistojen sijainnit voi ladata esimerkiksi navigaattoriin .csv- ja .gpx-formaatissa. Kunkin tiedoston sisällöt päivitetään noin kerran viikossa. Ladattavat tiedostot ovat:

Jonotustiedon päivityksestä on kulunut yli 60 minuuttia — tietoja ei ole näytettäväksi.